Հայրենագիտություն ուսումնական երորդ շրջանի ամփոփում

https://gtadevosyan.edublogs.org/category/հայրենագիտություն/

Ինձ դուրա գալիս հայրենագիտությունը։ Բայց ես շատ քիչ եմ անուն 10 փոստ։

Ես կուզենայ, որ մենք անցնենք աշխարի պատմությունը։ Մենք շատ ենք ճամփորդում։ մենք գնացել էինք Արատես, Հովանես Թումանյանի թանգարան և Կոմիտասի թանգարան։

Փետրվար-Գառնու տաճար

Մարտ- Վահագն

Ապրիլ-Ժողովուրդ, արքաներ, հերոսներ, Ոնց էմ ես անցկացրել զատիկը, Ծախկազարդ

Մայիս-x

Ներեղություն որ ունեմ այդ քան քիչ փոստ ես կփոխվեմ

Ընդամենը 10 փոստ

Մայրենի 27․04․2023

Անուն, ազգանուն Գագիկ Թադևոսըան

Ամիս, ամսաթիվ 27․04․2023

 1.  Յուրաքանչյուր դարձվածքի դիմաց գրի՛ր համապատասխան բացատրությունները: /2 միավոր/

Աչք փակել- Չտեսնելու տալ                                 Հազար կտոր լինել- չար չարվել

Աչքից գցել- Հիասթափվել                           Համը հանել- պատշաճության սահմանն անցնել

Ապուշ կտրել- Զարմանալ                           Հալած յուղի տեղ ընդունել- Առանց կասկածելու

(չտեսնելու տալ, ներողամիտ լինել, քուն մտնել, շփոթվել, զարմանալ, առաջվա նման չսիրել, պատշաճության սահմանն անցնել հիասթափվել, չարչարվել, առանց կասկածելու, անառարկելի ճշմարտություն համարել):

 • Նախորդ առաջադրանքից ընտրի՛ր երկու դարձվածք, որոնք հնարավոր է նաև ուղիղ իմաստով գործածել: Ընտրածդ դարձվածքները ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով գործածի՛ր նախադասությունների մեջ: / 4միավոր /

Արմինեն աչքերը վախից փակեց։     Դասարանի տղաների արարքի վրա ուսուցչուհին աչք փակեց։

Ծաղկամանը ընկավ, հազար կտոր եղավ։ Մինչև գործը ավարտին հասցրեցինք, հազար կտոր եղանք։

 • Միևնույն գույնով ընդգծի՛ր դարձվածքների հականիշ զույգերը /2միավոր/

Սարի նման թիկունքին կանգնել

բախտի քմահաճույքին թողնել

Խղճի մտոք                                                                                                  

Ընկած-ելած

Լեզվի կապերն արձակել

Լեզուն երկարացնել

Ձվից նոր դուրս եկած                                                                                                  

Խղճին հակառակ

 • Գծիկով իրա՛ր միացրու դարձվածքները իմաստով համապատասխան բառակապակցություններին: /2միավոր/

Լեզուն կարճ լինել-խոսելու համարձակություն չունենալ

Բախտը ժպտալ-հաջողություն ունենալ            

Աչքը ջուր կտրել-շատ երկար սպասել               

Մեջք մեջքի տալ-իրար օգնել

Մաթեմատիկա 26․04․2023

Գունային խաղեր

 1. Տուփում  կան  8 կարմիր, 11 կանաչ և 6 դեղին փոքրիկ գնդիկներ։

ա) Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել  տուփից  համոզված լինելու համար, որ դրանցից գոնե մեկը կանաչ  է։ 15 գնդիկ

բ) Առանց նայելու ամենաքիչը  քանի՞ գնդիկ պետք է հանել  տուփից  համոզված լինելու համար, որ դրանցից գոնե մեկը դեղին  է։ 20 գնդիկ

գ) Առանց նայելու ամենաքիչը  քանի՞ գնդիկ պետք է հանել  տուփից  համոզված լինելու համար,  որ դրանցից գոնե մեկը  կարմիր   է։ 18 գնդիկ

դ) Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել  տուփից  համոզված լինելու համար, որ դրանց  մեջ  կլինեն բոլոր գույնի  գնդիկներից ։

25 գնդիկ

ե) Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի նրանցից  երկուսը հատկապես լինեն տարբեր գույնի,

25 գնդիկ

զ) Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի երեքը  հատկապես լինեն տարբեր գույնի։

25 գնդիկ

է) Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որ ունենանք գոնե երկու միագույն գնդակներ։

25 գնդիկ

 • Արկղում կան  5 կարմիր, 7 կապույտ և 3 կանաչ փոքրիկ գնդիկներ։

ա)Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի նրանցից․

ա)երկուսը հատկապես լինեն տարբեր գույնի,

15 գնդիկ

բ)երեքը  հատկապես լինեն տարբեր գույնի,

15 գնդիկ

 • Տուփում  կա  7 կարմիր,  10 կանաչ  և 5 կապույտ  փոքրիկ գնդիկներ։ Առանց նայելու՝ տուփից   ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել՝  համոզված լինելու համար, որ վերցրածների մեջ  կլինեն բոլոր գույնի  գնդիկներից։ 22 գնդիկ
 • Տուփում  կա  6 դեղին, 11 կանաչ, և   8 կարմիր փոքրիկ գնդիկներ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել, որպեսզի   դրանցից գոնե մեկը լինի կարմիր։ 18 գնդիկ
 • Տուփում  կա  9 կանաչ, 7 կապույտ  և   6 դեղին փոքրիկ գնդիկներ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել  տուփից համոզված լինելու համար, որ գոնե 1 կապույտ գնդիկ է հանվել։ 16 գնդիկ
 • Տուփում  կա  11 կանաչ, 6 սև   և   8 կարմիր փոքրիկ գնդիկներ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել  տուփից համոզված լինելու համար, որ գոնե 1 կանաչ գնդիկ է հանվել։ 15 գնդիկ
 • Տուփում  կան  6 սև, 8 կարմիր և 7 կապույտ   փոքրիկ գնդիկներ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել  տուփից համոզված լինելու համար, որ գոնե 1 սև գնդիկ է  հանվել։ 16 գնդիկ
 • Տուփում  կան  6 սև, 8 կարմիր և  5 դեղին  փոքրիկ գնդիկներ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել  տուփից համոզված լինելու համար, որ գոնե 1 կարմիր գնդիկ է հանվել։ 12 գնդիկ
 • Պարկում կա 2 կանաչ, 4 դեղին և 7 կարմիր գնդիկներ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինեն տարբեր գույնի գնդիկներ։ 13 գնդիկ
 1. Տուփում կա 10 կանաչ, 6 դեղին և 4 կարմիր գնդիկ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե մեկը լինի դեղին։ 15 գնդիկ
 1. Արկղում կան երեք գույնի գնդիկներ։ Առանց նայելու

ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ վերցնելով՝ կարելի է համոզված լինել, որ կունենանք գոնե երկու միագույն գնդակներ։ 5 գնդիկ

Մաթեմատիկա 27․04․2023

Նախագծի իրականացման ժամանակահատվածը՝ ապրիլի 1-ից  մայիսի 1-ը

Մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝

 • սովորողների  մտածողության  զարգացում
 • գունավոր գնդակների միջով տեսանելի և ավելի հասկանալի դարձնել առաջին հայացքից դժվար  թվացող  խնդիրների լուծման ընթացքը
 • Մեծացնել սերը և հետաքրքրությունը մաթեմատիկայի նկատմամաբ

Ընթացքը՝

Սովորողներին կառաջադրվեն հետևյալ  տիպի խնդիրներ՝

 • Պարկում կա 7 կանաչ, 9 դեղին և 15 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե մեկը լինի դեղին։
 • 23 գնդակ
 • Պարկում կա 2 կանաչ, 4 դեղին և 7 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինենտարբեր գույնի գնդակներ։
 • 14 գնդակ
 • Պայուսակում կա 4 կանաչ, 6 դեղին և 10 կարմիր մատիտ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երկուսը  լինի կարմիր։
 • 12 մատիտ
 • Պայուսակում կա 3 կանաչ, 5 դեղին և 15 կարմիր գնդիկ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե երեքը  լինի կանաչ։

23 գնդիկ

Սովորողները գունային խաղի միջոցով պետք է  հասկանան ինչպես լուծեն նմանատիպ  խնդիրները։

Սովորողների կողմից   նմանատիպ խնդիրների կազմում ու լուծում

 • Պարկում կա 3 կանաչ, 4 դեղին և 10 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինեն տարբեր գույնի գնդակներ։
 • Պարկում կա 4 կանաչ, 4 դեղին և 13 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինեն տարբեր գույնի գնդակներ։
 • Պարկում կա 4 կանաչ, 5 դեղին և 17 կարմիր գնդակ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ գնդակ  պետք է հանել, որպեսզի դրանց մեջ լինեն տարբեր գույնի գնդակներ։
 • Ժողովուրդ, արքաներ, հերոսներ

  Հայկ Նահապետ, Մենուա, Արգիշտի, Արտաշես, Տիգրան…Արտաշեսյաններ, Արշակունիներ, Բագրատունիներ, հայկական արքայատոհմեր: Նրանցից շատերի անունները մեզ ծանոթ են և առասպելներից, ինչպես նաև մեր ապրած օրերի իրականության մեջ՝ նրանց անուններով փողոցներ/Տիգրան Մեծ պողոտա/, շինություններ ու քաղաքներ/Արտաշատ-Արարատի մարզի մարզկենտրոն և Վաղարշապատ- այժմյան Էջմիածին քաղաքը/ կան: Մենք գիտենք, որ արքայական սկզբունքով երկիրը կառավարվում էր հին ժամանակներում, և գահը հորից անցնում էր որդուն ժառանգաբար:

  Հզոր արքաների կողքին միշտ եղել են նրանց օգնող իշխաններ, զորավարներ, մարդիկ, ովքեր ծառայել են հավատարմորեն, օգնել դժվարին պահերին: Առանց հավատարիմ մարդկանց երկիրը կառավարել հնարավոր չէր: Այս բոլոր մարդիկ միասին կոչվում են ժողովուրդ, սկսած թագավորից մինչև վերջին աշխատավորը: Նրանց բոլորի համար թանկ էր իրենց հայրենիքը, և կարևոր էր, որ այն հզոր մնա միշտ: Հայրենիքի համար կարևոր գործեր արած մարդիկ՝ թագավորները, իշխանները միշտ մնացել են պատմության մեջ, ու ժողովուրդը հիշում է նրանց:

  Մենուա և Արգիշտի Առաջին

  Մեր մայրաքաղաքը` Երևանը, աշխարհի հնագույն քաղաքներից է, ավելի հին քան Իտալիայի մայրաքաղաք Հռոմը։ Երևանն ունի քարի վրա փորագրված իր ծննդյան վկայագիրը։ Գրվել է քաղաքի հիմնադրի` Արգիշտի I արքայի հրամանով Քրիստոսից առաջ /Ք. ա./782 թվականին։ Այդ արձանագրությունը  մինչև այժմ էլ կա, պահպանված է Էրեբունի ամրոցի ավերակների մոտ, Էրեբունի համայնքում: Արգիշտի I-ը Արարատյան կամ Վանի թագավորության հզոր արքաներից էր։ Վանի թագավորությունը հզոր պետություն էր, որի հարևան Ասորեստանը այն անվանում էր Ուրարտու, իսկ բնակիչներին՝ ուրարտացիներ:  Ուրարտուի մայրաքաղաքն էր Տուշպան: Ուրարտուն ևս մեկ շատ հզոր արքա է ունեցել՝ Մենուա անունով: Նրա կառավարման ժամանակ շատ շինարարական գործեր կատարվեցին, կառուցվեց ամենահայտնի 72կիլոմետրանոց կարևոր նշանակության ջրանցք իր անունով, որը մինչ այժմ էլ կա: Ուրարտացիների մասին տեղեկություններ են գտնվել Էրեբունի ամրոցի ավերակներում և Կարմիր բլուրում/գտնվում է Շենգավիթ համայնքում/: Ուրարտացիները նույպես ունեցել են աստվածներ, Ուրարտուի գլխավոր աստվածներն էին՝ Խալդին, Թեյշեբան և Շիվինին՞